ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

датум објаве: 07.03.2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

ОПШТИНА ГРАДИШКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
– КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА –

о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА

Позивамо сва заинтересована предузећа, установе, мјесне заједнице, политичке организације и удружења грађана са подручја општине Градишка да доставе своје приједлоге за додјелу јавних признања општине Градишка поводом 24. априла, Дана општине Градишка.

Одлуком о установљењу јавних признања општине Градишка установљена су сљедећа признања:

  1. Повеља општине Градишка
  2. Захвалница општине Градишка

Основни критерији за додјелу једног од наведених признања су:

  • изузетна остварења и остварени врхунски резултати у области
  • образовања, науке, културе, умјетности, спорта и физичке културе,
  • изузетан допринос на пољу хуманитарних, добротворних акција и донаторства,
  • испољена храброст у ванредним ситуацијама на спашавању људских  живота и спречавање материјалних штета,
  • изузетан допринос развоју општине радом и заслугама у изградњи,  стварању, развијању и његовању односа са другим локалним заједницама и широм заједницом, укључујући и друге државе и међународне субјекте,
  • постигнути изузетни резултати у развоју и изградњи општине у привређивању, освајању нових технологија, техничких унапређења,  новаторства и рационализације.

Признања се могу додјељивати појединцима, предузећима, установама и другим субјектима.

Приједлог за додјелу јавног признања за физичка лица треба да садржи образложење и биографију предложеног кандидата, односно образложење и статусне податке за правно лице које се предлаже.

Приједлози се достављају Комисији за јавна признања Скупштине општине Градишка, Видовданска 1A, најкасније до 30.03.2018. године.

  

Број: 01-013-22/18                                                 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Датум: 7.3.2018. године                                           Томислав Ковачевић с.р.