ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ОБРАСЦИ ЗА ГОДИШЊЕ ИЗВЈЕШТАЈЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА