Општина Градишка је испунила услове за сертификацију општине са повољним пословним окружењем

датум објаве: 08.01.2018.

Општина Градишка је испунила услове за сертификацију општине са повољним пословним окружењем

Општина Градишка је испунила услове за сертификацију општине са повољним пословним окружењем, према захтјевима BFC SEE (Business Friendly Certification South East Europe) стандарда са остварених 88,1 од максималних 100 поена.

Верификациона комисија је након обављене верификационе посјете 07.11.2017. године Општини Градишка сачинила извјештај о испуњености BFC SEE критеријума и упутила га на регионалну потврду Акредитационом тијелу BFC SEE. Регионални савјет NALED-a за југоисточну Европу је Општини Градишка послао Потврду о испуњености критеријума програма сертификације градова/општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи, у складу са стандардом BFC SEE:2014. Од датума одлуке Регионалног савјета, Општина Градишка стиче назив „Повољно пословно окружење“ односно „Business Friendly City“ и право коришћења и истицања заштитног знака Сертификације у складу са књигом стандарда.

Постигнута унапређења током овог процеса у смислу ефикасности и транспарентности општинске администрације, оснаживање јавно-приватног дијалога ће се у наредном периоду још више учврстити како би се створиле претпоставке за убрзање локалног економског развоја ради подизања квалитета живота грађана Градишке.

Општина Градишка је током процеса имплементације BFC SEE стандарда имала несебичну и свеобухватну подршку RAST (Restoring Accountability and Supporting Transformation) пројекта кога финансира USAID, а имплементира агенција CRS.