ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

датум објаве: 30.11.2017.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНИМ  ПРОИЗВОЂАЧИМА  О  НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА НА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Агенција за аграрна плаћања расписала је Јавни позив за подношење захтјева за одобравање средстава за набавку опреме за наводњавање.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОБЈАВЉЕН 29.11.2017. ГОДИНЕ И ОТВОРЕН ЈЕ 60 ДАНА ОД  ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА.

Предмет набавке су искључиво улагања у покретну опрему за наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга опрема за наводњавање) и радови на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица), као и трошкови електрификације система за наводњавање (трансформатор, електрокаблови, склопке, електросат и ормар, соларни панели).

Средства за набавку опреме за наводњавање могу се додијелити једном кориснику у износу од 40% од укупне  вриједности  прихватљивих  трошкова  инвестиције и не могу  бити већа од 10.000 КМ  по  хектару.

Максималан износ додијељених средстава по једном кориснику може износити до 200.000 КМ, а минимални износ средстава по једном кориснику може износити 400 КМ.

Средства се могу додјелити физичким лицима и пословним субјектима  који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.

Средства се не додјељују корисницима који имају пасиван статус у складу са чланом 17. Уредбе о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава.

Уз пријаву за јавни позив подноси се:

  • Захтјев за додјелу средстава сачињен на Обрасцу 1.
  • Предрачуни о планираној набавци опреме, предмјер и предрачуни радова за изградњу сталне инфраструктуре за наводњавање, не старији од 01.10.2017.године па све до трајања јавног позива.
  • Електроенергетска сагласност издата од надлежног електродистрибутивног предузећа,
  • Пословни субјекти и удружења корисника вода достављају копију пројекта за изградњу система за наводњавање израђеног од овлашћеног лица и водопривредну сагласност на достављену пројектну документацију.

Све додатне информације могу се добити  у шалтер сали Општинске управе општине Градишка на шалтеру број 8 или путем телефона 051/810-408 и  051/810-344.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Стојнић Бранко