Презентовани резултати реформе пословног окружења

датум објаве: 03.11.2017.

Презентовани резултати реформе пословног окружења

Привредни савјет општине Градишка одржао је своју осму сједницу у петак 3. новембра 2017. године, у скупштинској сали Општине Градишка гдје је уприличена и презентација резултата недавно завршене кључне фазе пројекта LIFE.

Велику пажњу привредника, током презентације, привукла је информација о напретку оствареном на пољу регулаторних реформи и умањења административних такси, чиме се Општина Градишка одрекла око 190.000 КМ прихода годишње у циљу давања подршке пословним иницијативама, смањењем административног оптерећења код прибављања општинских сагласности и рјешења. С друге стране, реализацијом препоруке Пројекта LIFE, странке данас у просјеку добијају брже одговоре администрације за 26,6% времена него је то био случај прије реформе, што представља значајно унапређење ефикасности у раду.

Презентован је и извјештај о покретању Електронског регистара административних поступака Општине, који омогућава да привредници и грађани брзо и лако дођу до информација којим општинским органима подносе своје захтјеве, шта прилажу уз захтјев, колико ће поступак коштати и у ком року ће бити ријешен, а креирана је и ажурирана листа доступних општинских подстицаја, која ће, заједно са електронским регистром, у многоме допринијети убрзању пословног циклуса и повећању транспарентности у раду општинских служби.

Такође, презентован је и Инвестициони профил Општине Градишка који нуди кључне информације о инвестицијским приликама, расположивим ресурсима и условима пословања са фокусом на конкретне инвестицијске локације, секторе и остале потенцијале и конкурентске предности за инвестирање у Општини, а успостављена је и функција „Сервисирање инвеститора“ у оквиру које потенцијални и постојећи инвеститори могу остварити бољу и квалитетнију подршку од стране задужених општинских службеника.

Током сједнице развијена је дискусија о новим корацима и активностима за побољшање пословног окружења, те је у том свјетлу разматран и приједлог Програма и пројеката као дијела плана економског развоја у стратегији развоја општине Градишка за период 2018 – 2024 година. Обзиром на циљеве овог Програма, Општина жели дефинисати приоритете локалног економског развоја, те пројекате који ће подржати реализацију ових циљева. У том смислу, чланови Савјета су позвани дати своје приједлоге и сугестије код дефинисања развојних циљева у планском периоду.

Привредни савјет општине Градишка окупља привреднике с подручја Градишке, а формиран је с циљем омогућавања активног судјеловања локалних привредника у процесу унапређења пословног окружења у општини Градишка. Рад Привредног савјета је подржан Пројектом привлачења инвестиција и побољшања пословног окружења на локалном нивоу –LIFE, којег проводи Међународна финансијска корпорација IFC, чланица Групације Свјетске банке у сарадњи са Британском амбасадом у Босни и Херцеговини.