ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

датум објаве: 31.10.2017.

ОДРЖАНА ДЕСЕТА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ


У сали за сједнице Скупштине општине данас је одржана десета редовна сједница Скупштине општине Градишка на којој је разматрана 21 тачка дневног реда.
Усвојен је низ развојно планских докумената и одлука а једна од њих је и Одлука о ревизији Стратегије развоја општине Градишка за период 2014-2020. године. Начелник општине Зоран Аџић, истакао је да је циљ ревизије поменуте Стратегије продужење њеног временског обухвата до 2024. године, те да се у њену израду укључе сви представници мјесних заједница и грађани кроз изношење њихових потреба из разних области привредног и друштвеног живота. Начелник општине је нагласио да је њеној доградњи неопходно приступити и из разлога што постојећом Стратегијом није обухваћена Агроиндустријска зона Нова Топола, а не постоји ни концепт за завршетак Спортске дворане.
Скупштина општине усвојила је и Одлуку о пријевременом откупу обвезница из друге емисије јавном понудом ради рефинансирања постојећих кредитних обавеза с циљем повећања ликвидности буџета и изградње јавних и инфраструктурних објеката. Начелник Аџић је нагласио да пријевремени откуп обвезница грађане општине Градишка неће коштати ништа, а с друге стране биће остварене и уштеде у износу од око 100.000 КМ.
Одборници Скупштине општине усвојили су и Одлуку о усвајању измјене дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“ којом су створени услови за изградњу објекта административне намјене и јавног паркинга, те обезбјеђење адекватне локације за објекат Основног суда у Градишци. Начелник Аџић је истакао да је Општина понудила локацију, инфраструктурно опремање, накнаде и ренте које треба да се плате и додао да ће и даље код Међународне заједнице инсистирати да средства намјењена за реконструкцију постојеће зграде суда буду усмјерена за изградњу Палате правде.
Усвојен је и Етички кодекс за изабране одборнике у Скупштини општине Градишка.
На данашњој сједници презентована је а затим и усвојена Процјена угрожености општине Градишка од елементарне непогоде и друге несреће, на бази које ће се, уз доношење Одлуке по приједлогу за ниво мјера и активности, приступити изради и доношењу Програма развоја цивилне заштите у области заштите у спасавању у општини Градишка.
Разматране су а затим и усвојене информације о стању у области образовања и предшколског образовања за 2016/17. годину, као и о стању у области ветеринарске дјелатности, са посебним освртом на кретања заразних и паразитских болести животиња на подручју општине Градишка у 2017. години.
Усвојено је и више Одлука и аката из области имовинско-правних односа.
Од претходног засједања дошло је до промјена у клубовима одборника. Досадашњи одборник Странке Напредна Српска, Мирко Писарић, од данас дјелује у одборничком клубу СНСД-а, док одборник Уједињене Српске, Предраг Љубичић дјелује као независни одборник.