РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСТИНВЕСТИЦИОНЕ ПОДРШКЕ

датум објаве: 23.06.2017.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСТИНВЕСТИЦИОНЕ ПОДРШКЕ

Након прошломјесечних посјета компанијама „Forte Flex“ и „Lion“, представници Општине Градишка и Групације Свјетске банке посјетили су данас још три компаније активне на територији општине Градишка и тиме наставили активности у склопу Програма постинвестиционе подршке у оквиру Сарадничке мрежe. У оквиру ових посјета, представници компанија „Светислав текс“, „Гончин“ и „Hakadesch“ разговарали су са општинским службеницима о планираним новим инвестицијама те начину на који општинске службе могу конкретно помоћи реализацију њихових развојних планова.

Подршка предузетницима након иницијалног улагања кључна је компонента промоције инвестиција и један од начина капитализације настојања свих нивоа власти да привуку нове, а постојеће инвестиције учине одрживим. Програм постинвестиционе подршке има за циљ продубити комуникацију између инвеститора и надлежних општинских служби ради остваривања раста и развоја ових компанија. Стога је од кључног значаја да сви нивои власти, а посебно локална заједница подрже долазак инвеститора и реализацију инвестиција, јер само успјешне инвестиције могу подићи ниво запослености, а тиме и укупан привредни потенцијал те локалне заједнице.

Групација Свјетске банке у сарадњи са Амбасадом Велике Британије у оквиру пројеката привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења на локалном нивоу у БиХ „LIFE“, пружа техничку помоћ Сарадничкој мрежи и Програму постинвестиционе подршке у општини Градишка.