ТЕНДЕРИ

датум објаве: 12.04.2016.

ТЕНДЕРИ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
Извод из плана набавки за 2017. годину
Одлука о допуни плана јавних набавки за 2017. годину
I Прилог измјене и допуне плана јавних набавки за 2016. годину (II квартал)
II Прилог измјене и допуне плана јавних набавки за 2016. годину (II квартал)
Save
Обавјештења
Save
    Претходно информацијско обавјештење
Save
    Обавјештење о набавци и Обавјештења о исправци
Save
    Обавјештење о резултатима поступка
Save
        Обавјештење о додјели уговора
Save
        Обавјештење о поништењу поступка
Save
    Добровољно ЕX анте обавјештење о транспарентности

Save
    Годишње обавјештење о додјели уговора
Save
    Годишње обавјештење о додјели уговора за оквирне споразуме
Save
Позив за достављање понуде у поступку додјеле уговора из анекса II дио Б

Save
Намјера о провођењу преговарачког поступка без објављивања обавјештења о набавци

Sačuvaj
    Одржавање јавне хигијене
Sačuvaj
Одлуке о резултатима поступка

Save
    Одлуке о додјели уговора

Save
    Одлуке о поништењу поступка

Save
Подаци о закљученим уговорима и њиховој реализацији

Save