Obilasci mjesnih zajednica

Obilasci mjesnih zajednica

U skladu sa usvojenim Planom komunikacije odbornika Skupštine opštine Gradiška sa građanima u 2018. godini, odbornici Skupštine opštine će prema utvrđenom rasporedu tokom mjeseca aprila i maja obići mjesne zajednice sa područja opštine Gradiška i tom prilikom obaviti sastanak sa članovima Savjeta mjesne zajednice i građanima.

Odbornici Skupštine opštine će prema rasporedu tokom mjeseca novembra ponovo obići mjesne zajednice sa područja opštine Gradiška iz kojih nema odbornika u Skupštini opštine i opet obaviti sastanak sa članovima Savjeta mjesne zajednice i građanima. Odbornici koji su određeni za mjesne zajednice koje nemaju odbornike u Skupštini opštine će zajedno, po potrebi, kontaktirati sa Savjetom te mjesne zajednice i u odborničkom radu zastupati njihove interese.

Odbornici će tokom sastanka sačiniti zapisnik koji će u roku od sedam dana  dostaviti u Stručnu službu Skupštine opštine.

Organizaciju sastanaka u mjesnoj zajednici će obaviti predsjednik Savjeta mjesne zajednice i stručni saradnik za mjesne zajednice u Opštinskoj upravi opštine Gradiška.

Sa svim potrebnim informacijama o održavanju sastanka građani te mjesne zajednice će biti obavještavani u periodu od sedam dana prije održavanja sastanka pa sve do održavanja samog sastanka.

RASPORED ODBORNIKA ZA SATE GRAĐANA

R/b MJESNA ZAJEDNICA ODBORNICI POTREBAN OBILAZAK U NOVEMBRU
1. Berek Ristić Dušan, Mrakić Branislav, Kočić Dušan DA
2. Bistrica Pavlović Milenko, Dončić Radislav Desančić Darko DA
3. Bok Jankovac Aleksić Dalibor
Pisarić Mirko, Ćosić Olivera
NE
4. Brestovčina Janković Vladimir
Pavlović Milenko, Bjelić Goran
NE
5. Vakuf Kočić Dušan, Vanja Stojnić,
Ljiljana Gvozden
DA
6. Vilusi Ristić Dušan
Miljić Vujadin, Mrakić Branislav
NE
7. Vrbaška Panić Zvjezdan, Igumanović Ljubiša Dakić Mirjana DA
8. Gašnica Perić Romić Ranka, Miljić Vujadin, Blagojević Dragan DA
9. Gornji Karajzovci Sladojević Željko, Dončić Radislav, Kozminčuk Stanislav DA
10. Gornja Jurkovica Ljubičić Predrag, Mandić Boban, Dakić Mirjana DA
11. Gornji Podgradci Panić Zvjezdan
Ćosić Olivera, Blagojević Dragan
NE
12. Grbavci Blagojević Dragan
Perić Romić Ranka,
Igumanović Ljubiša
NE
13. Donji Karajzovci Sladojević Željko, Stojnić Vanja, Gvozden Ljiljana DA
14. Donji Podgradci Igumanović Ljubiša,
Pavlović Milenko, Lazić Saša
NE
15. Dubrave Kahrić Mehmed, Bjelić Goran,
Gvozden Ljiljana
DA
16. Dragelji Milanović Novo, Samardžija Mirko, Aleksić Dalibor DA
17. Dolina Vujanović Bojan, Mandić Boban, Kozminčuk Stanislav DA
18. Elezagići Šukalo Marko, Stojnić Vanja,
Desančić Darko,
DA
19. Žeravica Kahrić Mehmed, Bjelić Goran,
Desančić Darko,
DA
20. Jablanica Panić Zvjezdan, Dončić Radislav Lazić Saša DA
21. Jazovac Bubulj Marica, Mrakić Branislav Miljić Vujadin DA
22. Jurkovica Dakić Mirjana,
Ljubičić Predrag, Samardžija Mirko
NE
23. Kijevci Milanović Novo, Ćosić Olivera, Lazić Saša DA
24. Kočićevo Šukalo Marko, Samardžija Mirko, Janković Vladimir DA
25. Kozinci Pisarić Mirko
Lazić Saša, Samardžija Mirko
NE
26. Krajišnik Marko Šukalo, Bjelić Goran,
Kočić Dušan
NE
27. Kruškik Bubulj Marica, Mandić Boban,
Aleksić Dalibor
DA
28. Laminci Brezici Mrakić Branislav,
Perić Romić Ranka,
Kozminčuk Stanislav
NE
29. Laminci Kovačević Tomislav, Dončić Radislav, Kočić Dušan DA
30. Liskovac Kahrić Mehmed, Miljić Vujadin, Blagojević Dragan DA
31. Lužani Milanović Novo, Ćosić Olivera, Desančić Darko DA
32. Mašići Stojnić Vanja
Kovačević Tomislav,
Janković Vladimir
NE
33. Mičije Vujanović Bojan, Igumanović Ljubiša, Dakić Mirjana DA
34. Miloševo Brdo Vujanović Bojan, Mandić Boban, Aleksić Dalibor DA
35. Miljevići KovačevićTomislav, Bjelić Goran, Kozminčuk Stanislav DA
36. Nova Topola Sladojević Željko
Ćosić Olivera, Kočić Dušan
NE
37. Novo Selo Bubulj Marica, Dončić Radislav, Aleksić Dalibor DA
38. Obradovac Pisarić Mirko, Bjelić Goran,
Gvozden Ljiljana
DA
39. Orahova Ljubičić Radislav, Miljić Vujadin, Blagojević Dragan DA
40. Petrovo Selo Sladojević Željko, Mrakić Branislav, Kočić Dušan DA
41. Rovine Pisarić Mirko, Mandić Boban, Desančić Darko DA
42. Rogolji Kovačević Tomislav, Samardžija Mirko, Janković Vladimir DA
43. Romanovci Kovačević Tomislav,
Stojnić Vanja, Blagojević Dragan
NE
44. Seferovci Pavlović Milenko, Mrakić Branislav, Aleksić Dalibor DA
45. Senjak Pavlović Milenko
Perić Romić Ranka
Bubulj Marica
Bjelić Goran
Ćosić Olivera
Mandić Boban
Vujadin Miljić
NE
46. Sovjak Milanović Novo, Dončić Radislav, Kočić Dušan DA
47. Stara Topola Šukalo Marko, Igumanović Ljubiša, Kozminčuk Stanislav DA
48. Trebovljani Panić Zvjezdan, Stojnić Vanja,
Gvozden Ljiljana,
DA
49. Tekija Vujanović Bojan, Samardžija Mirko, Lazić Saša DA
50. Trošelji Gvozden Ljiljana,
Šukalo Marko, Mrakić Branislav
NE
51. Turjak Ljubičić Predrag, Igumanović Ljubiša, Desančić Darko DA
52. Centar Vujanović Bojan
Kočić Dušan
Kozminčuk Stanislav
Desančić Darko
Dončić Radislav
Kahrić Mehmed
NE
53. Cerovljani Milanović Novo,
Mandić Boban, Dakić Mirjana,
NE
54. Cimiroti Ristić Dušan,Stojnić Vanja,
Aleksić Dalibor
DA
55. Čatrnja Samardžija Mirko,
Romić Perić Ranka, Janković Vladimir
NE
56. Mačkovac Pisarić Mirko, Ćosić Olivera,
Dakić Mirjana
DA