Састав

Састав Привредног савјета


Привредни савјет представља савјетодавно тијело састављено од представника општинске управе, јавних служби који дјелују на локалном и државном нивоу, приватног сектора и организација цивилног друштва.
Основна функција привредног савјета јесте јачање јавно-приватног дијалога у циљу креирања и стварања бољег пословног амбијента на подручју локалне заједнице.

Документи
Одлука о измјени Одлуке о оснивању Привредног савјета општине Градишка
Рјешење о именовању Привредног савјета општине Градишка
Пословник о раду Привредног савјета општине Градишка