Profesionalna vatorgasna jedinica

Profesionalna vatrogasna jedinica


Profesionalna vatrogasna jedinica Gradiška obavlja poslove sprovođenja preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije, gašenje požara i spasavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, sprovođenja mjera zaštite od požara utvrđenih planom zaštite od požara, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanja i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama, izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokrug rada jedinice.

Starješina PVJ Gradiška: Goran Stojaković, dipl. ing. maš.

Sjedište: Kozarskih brigada 38A

Telefon/faks: 051/814-754

Hitni poziv: 123

Operativno dežurstvo: 051/814-724

e-mail: pvjgradiska@gmail.com