Potpredsjednik

Potpredsjednik skupštine


Vladimir Janković

PRAVA I DUŽNOSTI:

  • potpredsjednik Skupštine ima pravo i obavezu da pomaže u radu predsjedniku Skupštine i po njegovom ovlašćenju obavlja određene poslove iz njegovog djelokruga;
  • potpredsjednik Skupštine zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove otsutnosti ili spriječenosti;
  • u slučaju odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednika Skupštine, predsjednika Skupštine zamjenjuje najstariji ili odbornik koga odredi Skupština.