Odjeljenje za finansije

Odjeljenje za finansije


Odjeljenje za finansije obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na donošenje budžeta i završnog računa, praćenje izvršenja budžeta opštine i blagovremeno predlaganje mjera za usklađivanje prihoda i rashoda, naplatu prihoda opštine, trezorsko poslovanje, poslove naplate komunalnih usluga u sistemu objedinjene naplate, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokug rada odjeljenja.

Odjeljenje za finansije ima četiri odsjeka:

  • Odsjek za budžet
  • Odsjek za računovodstvo
  • Odsjek za trezor i
  • Odsjek za sistem objedinjene naplate

NAČELNIK ODJELJENJA ZA FINANSIJE:

SINIŠA ADŽIĆ