Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje

Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje


Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na pripremu, izgradu i donošenje prostornih, urbanističkih i provedebenih planova, pripremu izrade lokacijskih uslova, utvrđivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta i jednokratne rentei stara se o njegovom uređenju i zaštiti, uslove zaštite životne sredine u postupku izdavanja lokacijskih uslova, sprovođenje upravnog postupka za donošenje rješenja o odobrenju za građenje, ekoloških dozvola, odobrenja za upotrebu objekta, uređenje i obezbjeđenje racionalnog korištenja građevinskog zemljišta izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

NAČELNIK ODJELJENJA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRAĐENJE:

SAŠA SUBOTIĆ