Odjeljenje za opštu upravu

Odjeljenje za opštu upravu


Odjeljenje za opštu upravu obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na pisarnicu, ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, vođenje matičnih knjiga za matično područje Gradiška i u mjesnim kancelarijama, administrativne i stručne poslove za mjesne zajednice, pružanje pravne pomoći, upravno rješavanje u oblasti građanskih stanja,ljudske resurse, personalnu evidenciju zaposlenih, normativno-pravne poslove, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja, te tehničke i pomoćne poslove za potrebe Opštinske uprave.

U okviru Odjeljenja za opštu upravu obrazuju se mjesne kancelarije u:

– Novoj Topoli za naseljena mjesta: Nova Topola, Rogolji, Elezagići, Berek, Rovine, Krajišnik, Trošelji, Kočićevo, Donji Karajzovci, Petrovo Selo, Gornji Karajzovci, Seferovci, Vakuf, Mašići, Jazovac, Vilusi, Romanovci, Miljevići, Donja Jurkovica, Srednja Jurkovica, Gornja Jurkovica i Šaškinovci,

– Lamincima Sređanima za naseljena mjesta: Laminci Dubrave, Laminci Jaružani, Laminci Sređani i Laminci Brezici,

– Dubravama za naseljena mjesta: Dubrave, Liskovac i Čikule,

– Cerovljanima za naseljena mjesta: Cerovljani, Bukovac, Ćelinovac, Cimiroti i Lužani,

– Bistrici za naseljena mjesta: Bistrica, Vrbaška i Gašnica,

– Orahovi za naseljeno mjesto Orahova,

– Gornjim Podrgadcima za naseljena mjesta: Gornji Podgradci, Donji Podgradci, Trebovljani, Miloševo Brdo, Sovjak i Jablanica i

– Turjaku za naseljena mjesta: Turjak, Adžići, Samardžije, Trnovac, Kozara, Kijevci, Mičije, Grbavci i Dragelji.

Odjeljenje za opštu upravu ima dva odsjeka:

  • Odsjek za upravne poslove i šalter salu
  • Odsjek za zajedničke poslove

NAČELNIK ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU:

VLADO SLADOJEVIĆ