Odjeljenje za komunalne i stambene poslove

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove


Odjeljenje za komunalne i stambene poslove obavlja poslove koji se odnose na obezbjeđuje obavljanja komunalnih djelatnosti, razvoj komunalne infrastrukture, održavanje i staranje o izgradnji i korištenju lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica, hidromelioracionog sistema i drugih javnih objekata od značaja za opštinu, evidenciju stambenog Fonda i poslovnih prostora, registraciju etažnih vlasnika, izgradnju i razvijanje informacionog sistema u komunalnoj i stambenoj oblasti, poslove obračuna opštinskih naknada, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

NAČELNIK ODJELJENJA ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE

BRANISLAV SAVIĆ