Odjeljenje za inspekcije

Odjeljenje za inspekcije


Odjeljenje za inspekcije po principu funkcionalne povezanosti sa inspekcijama Inspektorata Republike Srpske obavlja poslove inspekcijskog nadzora, na području opštine Gradiška, u oblastima: inspekcije za hranu, tržišne inspekcije, poljoprivredne inspekcije, veterinarske inspekcije, vodne inspekcije, saobraćajne inspekcije, urbanističko-građevinske inspekcije, ekološke inspekcije, zdravstvene inspekcije, inspekcije rada i vrši komunalno-inspekcijski nadzor koji obuhvata vršenje komunalno-inspekcijskog pregleda u svrhu održavanja komunalnog i drugog propisom utvrđenog reda, vršenje kontrole nad primjenom propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti, preduzimanje mjera i radnji, praćenje i izvršavanje naloženih mjera, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji te izvršava zakone, druge propise i opšte akte, u skladu sa zakonom.

NAČELNIK ODJELJENJA ZA INSPEKCIJE

GORAN SEMBER