Odjeljenje za ekonomski razvoj

Odjeljenje za ekonomski razvoj


Odjeljenje za ekonomski razvoj obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na razvojno planiranje iz oblasti privrede, turizma, ugostiteljstva, zanastva, trgovine, statistike, kulture, sporta i fizičke kulture, obrazovanja, društvene brige o djeci i omladini, zdravstva i socijalne zaštite, promociju mogućih investicija u opštini, uspostavljanje kontakata sa potencijalnim inoulagačima, razvoj novih poslovnih zona, stimulisanje zapošljavanja, izradu dokumenata iz oblasti investicija i razvoja na području opštine, saradnju sa međunarodnim institucijama u cilju realizacije razvojnih projekata, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokug rada odjeljenja.

NAČELNIK ODJELJENJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ:

IGOR MARČETA