Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu


Odjeljenje za boračko–invalidsku zaštitu obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na ostvarivanje ličnih i porodičnih prava i prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kao i drugih prava boraca, invalida, porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca i civilnih žrtava rata, vođenje vojne eviencije, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Opštini, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

NAČELNIK ODJELJENJA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU:

RADOMIR PJANIĆ