Odsjek interne revizije

Odsjek interne revizije


Odsjek interne revizije, kao posebna samostalna organizaciona jedinica Opštinske uprave opštine Gradiška, obavlja poslove interne revizije u Opštinskoj upravi i trezorskim korisnicima Opštine u skladu sa Međunarodnim standardima za profesionalnu praksu interne revizije i Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske.