Načelnik

Načelnik opštine


Zoran Adžić

BIOGRAFIJA

Rođen 30.12.1963. godine u Novoj Gradišci.
Završio Elektrotehnički fakultet-energetski smjer u Beogradu 1988. godine.
Neprekidno zaposlen od 1988. godine. U dosadašnjem periodu radio u ZP „Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka – Radna jedinica „Elektrodistribucija“Gradiška gdje je većinu vremena obavljao funkciju rukovodioca ove radne jedinice.
Oženjen je i otac dvoje djece.

POLITIČKA BIOGRAFIJA

 • Od maja mjeseca 2013. godine predsjednik Opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Gradiška.
 • Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske od 2014. do 2016. godine.
 • Od novembra 2016. godine obavlja dužnost načelnika opštine Gradiška.

IZVRŠNA VLAST

Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu i nosilac je izvršne vlasti u opštini. Načelnik opštine rukovodi Opštinskom upravom i odgovoran je za njen rad. Načelnika opštine biraju građani na opštim neposrednim izborima na period od četiri godine u skladu sa Izbornim zakonom.

NADLEŽNOSTI NAČELNIKA OPŠTINE

 • predlaže Statut Opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini opštine,
 • izrađuje nacrt budžeta i podnosi Skupštini opštine na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu opštine o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine opštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine opštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju Opštinske uprave,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave,
 • donosi Plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština,
 • podnosi izvještaj Skupštini opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
 • podnosi izvještaj Skupštini opštine o svom radu i radu Opštinske uprave,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Opštinske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen Statutom i
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Opštine.