Vodiči

Vodiči

Odjeljenje za opštu upravu

Sticanje državljanstva BiH-Republike Srpske
Prestanak državljanstva


Prijava rođenja
Prijava vjenčanja
Upis činjenice smrti
Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa


Pravna pomoć


Do radne knjižice


Promjena ličnog imena
Naknadni upis u matične knjige
Ispravke u matičnim knjigama


Pristup informacijama


Podnošenje pritužbi, preporuka, sugestija i pohvala građana

Odjeljenje za prostorno uređenje i građenje

Lokacijski uslovi


Lokacijski uslovi za privremene objekte


Lokacijski uslovi za objekte za koje nije potrebna građevinska dozvola


Građevinska dozvola


Upotrebna dozvola


Izdavanje ekološke dozvole


Uklanjanje /rušenje/ objekta


Građenje

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove

Komunalna taksa i komunalna naknada
Zakup javne površine
Zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta
Ostali predmeti iz komunalne oblasti
Stambena oblast


Upis u registar zajednice etažnih vlasnika

Odjeljenje za privredu i poljoprivredu

Izdavanje rješenja o registraciji preduzetnika


Izdavanje odobrenja o obavljanju djelatnosti javnog prevoza lica i stvari


Izdavanje rješenja o prevozu stvari za vlastite potrebe


Izdavanje licence “B”, “C”, “D” i “E”


Upis čamaca u registar


Donošenje uvjerenja o obavljanju poljoprivredne djelatnosti


Donošenje rješenja o poljoprivrednoj saglasnosti

Odjeljenje za društvene djelatnosti

Obrazovanje i demografija
Kultura i religija
Sport
Zdravstvena i socijalna zaštita
Omladina i nevladin sektor

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

Vodič u oblasti boračko-invalidske zaštite


Vodič kroz program boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata na području opštine Gradiška

Skupština opštine Gradiška

Etički kodeks za izabrane odbornike u Skupštini opštine Gradiška